Schuldenscan

snel en doeltreffend schulden oplossen

Schulden die niet binnen 3 jaar opgelost kunnen worden zijn uiterst problematisch. Ze leggen een grote druk op de uitkeringsgerechtigde. Het belemmert de terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Het is daarom van groot belang om inzicht te krijgen in de schuldensituatie van de cliënten. Met het uitvoeren van een schuldenscan krijgt u hier snel antwoord op en kunt u als gemeente gericht actie ondernemen.

De schuldenscan: inzicht in de schuldenpositie van de cliënten

Binnen 2 weken na aanvraag ontvangt u een uitgebreid rapport met hierin:

  • De meting
  • Een presentatie van de resultaten
  • Een rapport met conclusies en aanbevelingen

Met het uitvoeren van een schuldenscan wordt duidelijk wat de schulden situatie van de client is. Socialized Experts hanteert de volgende indeling:

  • geen schulden;
  • schulden tot € 3.600,00, nog niet problematisch;
  • schulden hoger dan € 3.600,00, problematisch.

Ook wordt gemeten of cliënten zonder schulden makkelijker uitstromen naar werk en minder snel terugkeren in de uitkering. Het onderzoek wordt afgesloten met een uitgebreid rapport met conclusies en aanbevelingen.

Socialized Experts ontwikkelt op basis daarvan samen met u als gemeente een plan om deze mensen snel uit de schulden te krijgen.

Voorkom afstand tot de arbeidsmarkt

Door voortijdig cliënten met problematische schulden te signaleren, voorkomt u grotere problemen. Velen hebben geen baat bij een nieuwe baan zolang ze hoge schulden hebben. Door beslag op hun loon gaan ze er namelijk niet op vooruit.

Uit onderzoek blijkt ook dat werkgevers moeite hebben om mensen met problematische schulden in dienst te nemen en te houden.

Gevolg:  de afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter.

Effectief saneren van schulden en realiseren van uitstroom

Re-integratie staat in dit traject centraal

  • Binnen enkele weken stappen richting arbeidsmarkt;
  • Effectief en blijvend schulden oplossen;
  • Welzijn bevorderen perspectief bieden.

Socialized Experts biedt een snelle en effectieve manier van schulden saneren waarbij we op korte termijn aanzienlijke resultaten boeken. Wij onderhandelen met de schuldeisers, regelen de afkoop en ondersteunen de uitkeringsgerechtigden in het financieel zelfredzaam worden. Hierdoor kan deze zich binnen enkele weken weer richten op de arbeidsmarkt.

Socialized Experts zet vervolgens haar “jobhunters” in en helpt met het vinden van een geschikte baan waardoor uitstroom wordt gerealiseerd.

Adviesgesprek over
de schuldenscan

Is uw gemeente geïnteresseerd in de schuldenscan? We maken graag vrijblijvend kennis. Op basis van deze kennismaking stellen we een specifiek plan, passend bij uw gemeente en budget.

Socialized Experts: Bevorderen van Re-integratie door het oplossen van schulden.
Powered by: Euforiedesign