Over deze vacature

Als matchmaker / accountmanager plaats je in eerste instantie kandidaten uit de bestanden van de partners op de beschikbare vacatures en bezoek je namens de samenwerkende partners, werkgevers in de regio met het doel meer plaatsingen te realiseren bij werkgevers. Je signaleert hierbij kansen en je zult daarbij knelpunten bij personeel- en scholingsvraagstukken inventariseren en oplossen. Je bent (mede)verantwoordelijk voor acquisitie & advies, het verwerven en invullen van vacatures, stageplaatsen en werk/leer plekken. Daarnaast ondersteun je op pro-actieve wijze de klantmanagers en de adviseurs bij het verkrijgen van informatie en kennis rond het doorverwijzen en matchen op vacatures.

Functie

 • Plaatsen van passende kandidaten plaatsen op WSP vacatures
 • Onderhouden van relaties met klantmanagers en adviseurs/werkcoaches
 • Analyseren van bestanden in samenwerking met partners
 • Optimaliseren presentaties van vacatures
 • Begeleiden en matchen van werkzoekenden
 • Arrangementen en projectmanagement
 • Bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen
 • Invullen/opstellen tussentijdse voortgangsrapportages

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als intercedent en/of accoutnmanager in de commerciele arbeidsbemiddeling, plus ervaring als matchmaker in de uitzend- of personeelsbranche
 • Afgeronde HBO opleiding (aanvullende acquisitie- en adviestrainingen zijn een pre)
 • Ervaring met het uitplaatsen van kandidaten van een of meer van de WSP doelgroepen (WW, WWB, WIA, Wajong, WSW)
 • Competenties: netwerken, zelfstandig, samenwerken, communicatief vaardig en resultaatgericht

Over deze vacature

Matchen van de klanten van de afdeling Werk & Inkomen op vacatures uit de regionale arbeidsmarkt door relatiebeheer met werkgevers en selectie- en voorbereidende gesprekken met klanten. Het verwerken van plaatsingen en aanverwante zaken in de administratie. Relatiebeheer met diverse collega’s binnen en buiten de afdeling, waaronder casemanagers en medewerkers. Intensieve samenwerking met onze publieke partners.

Functie

Matchen van de klanten van de afdeling Werk & Inkomen op vacatures uit de regionale arbeidsmarkt door relatiebeheer met werkgevers en selectie- en voorbereidende gesprekken met klanten. Het verwerken van plaatsingen en aanverwante zaken in de administratie. Relatiebeheer met diverse collega’s binnen en buiten de afdeling, waaronder casemanagers en medewerkers. Intensieve samenwerking met onze publieke partners.

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Kennis van de WWB, Algemene Wet Bestuursrecht en overige relevante regelgeving
 • Ervaring met WWB doelgroep
 • kennis en werkervaring op het gebied van matching binnen een commerciële werkomgeving
 • kennis van de regionale arbeidsmarkt
 • Werk en denkniveau: HBO
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • uitstekende contactuele eigenschappen
 • initiatiefrijk
 • energiek
 • een ‘doener’
 • overtuigingskracht

Over deze vacature

Als Werkcoach plaats je in eerste instantie kandidaten uit de bestanden van de partners op de beschikbare vacatures en bezoek je namens de samenwerkende partners, werkgevers in de regio met het doel meer plaatsingen te realiseren bij werkgevers. Je signaleert hierbij kansen en je zult daarbij knelpunten bij personeel- en scholingsvraagstukken inventariseren en oplossen. Je bent (mede)verantwoordelijk voor acquisitie & advies, het verwerven en invullen van vacatures, stageplaatsen en werk/leer plekken. Daarnaast ondersteun je op pro-actieve wijze de klantmanagers en de adviseurs bij het verkrijgen van informatie en kennis rond het doorverwijzen en matchen op vacatures. Regelmatig zijn wij voor diverse gemeenten naar een werkcoach.

Functie

 • Verrichten van dossieronderzoek (fysiek dossier, GWS dossier, Suwinet, GBA)
 • Uitnodigen van de klant voor een gesprek over bemiddeling naar werk. Daarnaast wordt tijdens dit gesprek ook het rechtmatig verstrekken van de uitkering beoordeeld (nagaan huidige woonsituatie, andere inkomsten etc).
 • Opstellen van een rapport in GWS met alle bevindingen en een plan van aanpak met daarin genoemd de te ondernemen acties
 • Het plan van aanpak en het rapport worden overgedragen aan de werkcoach van de gemeente zodat deze aan de slag kan gaan met de afgesproken stappen in het plan van aanpak
 • Wanneer klanten zich niet aan de afspraken houden of zonder bericht niet verschijnen op de gesprekken, dan wordt er een maatregel/afstemming opgelegd
 • Personen matchen met vacatures van anderen

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Minimaal 3 jaar recente ervaring als Werkcoach bij een gemeente
 • Recente en minimaal 3 jaar ervaring met GWS4ALL
 • Ervaring met het opleggen van een maatregel
 • Competenties: Resultaatgericht, Pro-actief en Stressbestendig

Over deze vacature

Voor diverse gemeenten zijn wij regelmatig op zoek naar een Financieel Beleidsmedewerker.

Functie

 • Bijdrage leveren op strategisch en tactisch niveau
 • Fungeren als stevige gesprekspartner en aanspreekpunt voor verschillende teams waar het gaat om de vertaling van de (financiële) kaders
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over de bedrijfsvoering, de planning & control producten en de ontwikkelingen op de beleidsvelden
 • Vertalen van de vraag van de klant naar concrete, duidelijke en begrijpbare adviezen passend binnen de financiële kaders
 • Zoeken van samenwerking om een beter resultaat neer te zetten en je neemt vanuit de afdeling desgevraagd deel aan organisatie brede projecten
 • Trekken van één of meerdere planning & control producten.

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding, met bijvoorbeeld als achtergrond (bedrijfs)economie
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 10 jaar; binnen de gemeentelijke overheid als intern adviseur
 • Aantoonbare adviesvaardigheden met complexe dossiers
 • Uitgebreide ervaring met de applicatie Civision Middelen en Excel

Over deze vacature

Je verricht werkzaamheden in het kader terugvordering en verhaal binnen het sociale domein. Je bent verantwoordelijk voor het binnen de gestelde kaders geven van tijdige en correcte uitvoering van de opgedragen activiteiten mede op basis van jaarplannen en contracten.

Functie

 

 • Verrichten van onderzoek, rapporteert en stelt concept beschikkingen op ten aanzien van terugvordering (inclusief herziening), boete, verhaal en maatregelen vanwege schending inlichtingenplicht;
 • Uitvoering van de boeten, maatregelen, terugvordering en verhaal, inclusief horen en verhoren van cliënten;
 • Eerste vaststelling van verhaal, herberekening;
 • Verrichten van heronderzoeken debiteuren;
 • Verzorgt het opleggen van betalingsregelingen met cliënten, uitvoering beslagleggingen, inclusief beslaglegging door derden;
 • Signaleren bij het niet nakomen van verplichtingen;
 • Opstellen van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen;
 • Verrichten overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

 

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Je beschikt over een HBO opleiding (bijvoorbeeld HBO-SJD of HEAO);
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen de functie van Medewerker Terugvordering en Verhaal;
 • Deze ervaring heb je opgedaan binnen een gemeente;
 • Je werkt nauwkeurig en secuur;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Over deze vacature

De Medewerker Debiteurenadministratie behandelt zelfstandig de openstaande debiteuren. Je doel is hierbij om in de minnelijke fase de vordering zo goed mogelijk te incasseren. Uiteraard zorg je ook voor de administratieve afhandeling van de zaken. Je hebt externe contacten met onze internationale klanten.

Functie

 • Contact onderhouden (schriftelijk en telefonisch) met klanten
 • Het bewaken en incasseren van de openstaande posten debiteuren
 • Het onderhouden van contacten met klanten / diverse instanties en interne afdelingen

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functie
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • minimaal 2 jaar ervaring als Medewerker debiteurenadministratie
 • Ervaring met de debiteurenmodule van GWS is een vereiste
 • Relevante werkervaring bij een gemeente

Over deze vacature

Als medewerker financiële administratie ben je verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke projectadministratie, het tijdig en juist ordenen en verwerken van in- en verkoopfacturen en het aanleveren van de benodigde informatie voor de maandelijkse rapportages.

Functie

 • projectadministratie voeren, zoals het openen en sluiten van projecten, systematisch
 • verwerken van urenbriefjes, verzamelen overige gegevens, controleren op volledigheid en juistheid en factureren;
 • medewerkers, crediteuren en debiteuren op een juiste wijze te woord staan over
 • complexe vragen;
 • controleren van verkoopfacturen op volledigheid in een geautomatiseerd systeem en deze wijzigen indien nodig volgens procedure;
 • controleren van de inkoopfacturen op juistheid en volledigheid en deze invoeren in het geautomatiseerde systeem;
 • aanleveren van gegevens voor de maandelijkse financiële rapportages, begroting en jaarrekening;
 • signaleren van knelpunten en doen van voorstellen tot verbetering van de dienstverlening, zoals over het gebruik van het financieel en tijdregistratiesysteem.
 • controleren van de door te belasten kosten (o.a. declaraties);

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • MBO opleiding op financieel / administratief gebied;
 • 1 tot 3 jaar werkervaring in een soort gelijke functie;
 • een nauwkeurige en accurate administratieve werkwijze;
 • rekenkundig en cijfermatig inzicht;
 • je hebt recente werkervaring gericht op debiteuren beheer;
 • zowel mondeling als schriftelijk een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • je bent standvastig en blijft altijd vriendelijk;
 • organisatorisch en planmatig kunnen werken;
 • zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken en open kunnen communiceren;
 • integriteit en klantgerichtheid verwachten wij van al onze medewerkers;

Over deze vacature

De medewerker uitkeringsadministratie verricht alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de uitkeringsadministratie (PW, Bbz, Bijzondere bijstand, IOAW, IOAZ, Wmo etc.)

Functie

 • verrichten van de betalingsrun;
 • verwerken van o.a. aanvragen, mutaties en betalingsopdrachten aan de hand van rapportages;
 • voorschotten verstrekken en boeken;
 • uitkerings- en beëindigingsberekeningen maken;
 • debiteurenadministratie en -beheer;
 • afhandelen en verwerken belastingsignalen.

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functie
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Mbo+ / Hbo niveau;
 • een flexibele instelling;
 • aantoonbare ervaring in de functie;
 • kennis van automatiseringspakketten zoals GWS4all en Civision Welzijn;
 • stressbestendigheid en doorzettingsvermogen;
 • bereidheid om in verschillende regio’s werkzaamheden te verrichten

Over deze vacature

Voor diverse gemeenten zijn wij regelmatig op zoek naar een Financieel Beleidsmedewerker.

Functie

 • Bijdrage leveren op strategisch en tactisch niveau
 • Fungeren als stevige gesprekspartner en aanspreekpunt voor verschillende teams waar het gaat om de vertaling van de (financiële) kaders
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over de bedrijfsvoering, de planning & control producten en de ontwikkelingen op de beleidsvelden
 • Vertalen van de vraag van de klant naar concrete, duidelijke en begrijpbare adviezen passend binnen de financiële kaders
 • Zoeken van samenwerking om een beter resultaat neer te zetten en je neemt vanuit de afdeling desgevraagd deel aan organisatie brede projecten
 • Trekken van één of meerdere planning & control producten.

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functie
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding, met bijvoorbeeld als achtergrond (bedrijfs)economie
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 10 jaar; binnen de gemeentelijke overheid als intern adviseur
 • Aantoonbare adviesvaardigheden met complexe dossiers
 • Uitgebreide ervaring met de applicatie Civision Middelen en Excel

Over deze vacature

Voor relaties van Socialized Experts zijn wij op zoek naar een ervaren Beleidsmedewerker Welzijn.

Functie

 • Uitvoeren van beleidswerkzaamheden op het gebied van breed welzijn waaronder jeugd, VVE, peuterspeelzaalwerk, bibliotheekbeleid, sport, kunst en cultuur, vrijwilligerswerk, onderwijs, gezondheidzorg, werkgelegenheid & inkomen en zelfsturing binnen de kernen zorgen voor adequate verslaglegging en voortgangsprocedures
 • Opstellen van adviezen voor het College van B&W
 • Opstellen van Raadsvoorstellen
 • Voeren van overleg met collega’s, bestuurders, andere gemeentes, externe organisaties en inwoners
 • Deelnemen aan de werkgroep Financiën

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functie
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau
 • Relevante opleiding
 • Actuele kennis van het vakgebied en de landelijke ontwikkelingen
 • Kennis van en praktische ervaring met het werkterrein en advisering binnen overheidsorganisaties
 • Vertaalslag kunnen maken naar financiën
 • Ondernemend, out of the box denkend en beschikkend over een visie
 • Omgevingsbewust en samenbrengen van partijen
Socialized Experts: Bevorderen van Re-integratie door het oplossen van schulden.
Powered by: Euforiedesign