Sociaal Rechercheur

Handhaving & Sociale Recherche

Over deze vacature

Wij zijn regelmatig op zoek naar sociaal rechercheurs voor diverse gemeenten bij de sector Werk, Inkomen & Zorg. De taak van de sociaal rechercheurs is onder andere het opsporen en tegengaan van bijstandsfraude in het kader van de Participatiewet en andere wetten en regelingen die de sector Werk, Inkomen & Zorg uitvoert. Het verrichten van onderzoek ca. naar (vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen die door sociale zaken zijn/worden verstrekt en afhandeling bij vermeende fraude.

Functie

 • Het verrichten van onderzoek naar (vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van voor de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswet- en regelgeving en de uitkomsten hiervan schriftelijk vastleggen, alsmede themagerichte onderzoeken;
 • Het ondersteunen van de klantmanagers tijdens gesprekken in de spreekkamer en huisbezoeken;
 • Het leveren van een bijdrage aan een effectieve adequate verificatie van gegevens;
 • Het deelnemen aan multidisciplinaire acties en huiszoekingen, het zo nodig in beslag nemen van zaken;
 • Het opmaken van proces-verbaal, o.a. voor wat betreft valsheid in geschrifte;
 • Het verstrekken en uitwisselen van informatie met o.a. politie, Justitie, belastingdienst/FIOD en UWV;
 • Het deelnemen aan (regionale) overleggen en (multidisciplinaire) projecten gericht op het optimaliseren van de fraudepreventie en –repressie.

Bedrijf

Diverse gemeenten binnen Nederland

Aanbod

Werken via Socialized Experts biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.
 • Wij gaan discreet om met jouw sollicitatie en zijn een betrouwbare partner
 • Wij bieden tijdelijke of eventueel vaste functies
 • Wij hebben een groot netwerk binnen de overheid
 • Je wordt uitstekend begeleid vanaf kennismaking tot en met het uitvoeren van een leuk project
 • Wij bieden jou een uitstekend salaris

Profiel

 • Een relevante (juridische) opleiding op Hbo-niveau, bijv. centrale opleiding sociale zekerheid (COOSZ);
 • Het certificaat Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
 • Kennis van de sociale wet- en regelgeving (Participatiewet), het strafrecht en van strafvordering;
 • Aantoonbare ervaring met de in de functie-informatie genoemde werkzaamheden;
 • De bereidheid om buiten kantooruren te werken;
 • In het bezit van het rijbewijs B/E en de bereidheid tot het beschikbaar stellen van de      eigen auto ten behoeve van de dienst.
 • Minimaal 2 jaar ervaring als sociaal rechercheur
Socialized Experts: Bevorderen van Re-integratie door het oplossen van schulden.
Powered by: Euforiedesign